Reglement

Toernooi reglement

 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van de K.N.V.B.
 • Er mogen zich geen personen bevinden op de middenlijn, tussen 2 velden in.
 • Wedstrijden worden in 7 tegen 7 gespeeld op halve wedstrijdvelden (pupillenveld).
 • Teams bestaan uit 6 spelers, 1 doelman (meevoetballend) en eventueel reserve spelers.
 • Een gele kaart is uitsluiting van de wedstrijd, er volgt geen wisselspeler.
 • Een rode kaart is uitsluiting van het toernooi, er volgt geen wisselspeler.
 • Wedstrijden hebben een lengte van 12 minuten, gevolgd door 3 minuten wisseltijd.
 • Begin- en eindsignaal worden centraal omgeroepen door het wedstrijdsecretariaat.
 • De desbetreffende scheidsrechter fluit af op het moment dat de algemene regels dit toelaat.
 • Bij bewust tijdrekken mag de scheidsrechter maximaal 1 minuut blessuretijd rekenen.
 • Teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd zich bij het veld te begeven.
 • Wanneer een team te laat is op het moment van aanvang volgt na 3 minuten een 3-0 uitslag.
 • Het eerst genoemde team verdedigd het doel dat voorzien is van het bordje "Veld ..".
 • Het eerst genoemde team draagt hesjes, tenzij de teamtenues voldoende afwijkend zijn.
 • Het eerst genoemde team heeft de aftrap.
 • Er wordt gedurende de wedstrijd niet gewisseld van speelhelft.
 • Na een doelpunt wordt de wedstrijd hervat met een aftrap centraal op het veld.
 • Bij een uitbal aan de zijkant van het veld volgt een inworp (geen intrap).
 • Er geldt geen buitenspel.
 • Slidings zijn toegestaan mits deze voldoet conform spelregels K.N.V.B.

 • De doelman dient duidelijk onderscheiden te worden van de overige teamspelers.
 • Het is de doelman toegestaan om mee te voetballen buiten het doelgebied.
 • De doelman mag tot ongeveer 7 meter buiten het doel de bal met de handen raken.
 • Bij twijfel bepaalt de scheidsrechter in hoeverre het toelaatbaar is.
 • Bij een handsbal volgt een indirecte vrije trap op de plaats van overtreding (muur 9 meter).

 • Teams mogen gedurende de wedstrijd onbeperkt doorwisselen.
 • Bij een wisselbeurt wordt de wedstrijd niet stilgelegd.
 • Er kan gewisseld worden door de scheidsrechter hierover te informeren.
 • Bij een gelijke stand in de poule wordt de winnaar als volgt bepaald: (1) Doelsaldo, (2) Doelpunten voor, (3) onderling resultaat, (4) penalty's (ieder team 1 strafschop van 8 meter, tot een winnaar)
 • Bovenstaande geldt ook voor een gelijke stand bij het bepalen van de beste nummers 3.
 • Bij een gelijke stand in de finaleronde volgt direct het nemen van strafschoppen. (ieder team 1x vanaf 8 meter, net zolang tot er een winnaar is)
 • Alle penaltyreeksen vinden plaats op het goal aan de kant van de tribune.
 • Alle penaltyreeksen worden gestart door het team dat eerst genoemd staat.
 • Wedstrijdbal, reservebal en hesjes liggen op ieder veld in het aanwezige krat.
 • Materialen dienen na afloop van iedere wedstrijd in het krat gedeponeerd te worden.
 • Het is niet toegestaan om met alcohol op deel te nemen aan wedstrijden.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.